Beredskap dygnet runt, året runt

Hemsidan är under uppbyggnad! Vi reserverar oss för eventuella fel och felskrivningar

Kunskapsbank

TR hos katt och hund
tr 1 jpeg

TR hos katt och hund

Info om TR
Hund, Katt

Djurslag

Sjukdomar, Vad betyder det?

Kategori

Länk

Länkbeskrivning

TR, Tooth Resorption eller tandnedbrytning hos katt och hund.

Vad är TR?
TR är framför allt vanligt hos katter (kallades förr FORL – Feline Odontoclastic Resorptive Leisons.) i alla åldrar, men förekommer sporadiskt hos såväl hundar som andra djurslag. TR är en onormal nedbrytning av tandens yta som utförs av celltypen odontoklaster. Normalt är det endast när mjölktänderna ska trilla ut, och deras rötter därför ska resorberas, som odontoklaster bryter ned tandens hårdvävnad.

Det finns flera olika teorier om vad som sätter igång den sjukliga tandnedbrytningen vid TR, men ingen som säkert har kunnat bekräftas. Kanske finns det flera olika anledningar som var för sig eller tillsammans bidrar till att TR uppstår. Det är dock troligt att inflammation både underhåller och förvärrar problemen, även om det inte helt säkert utlöser problemen.
Eftersom man inte säkert vet orsaken eller orsakerna till sjukdomen vet man inte heller hur, eller om man kan förebygga den.

Hur behandlar man TR?
De drabbade tänderna behöver opereras bort eftersom skadan orsakar smärta och tanden inte kan lagas.
Ingreppet innebär oftast att hela tanden opereras bort genom att samtliga tandrötter försiktigt lossas från tandbenet. Vid långt gången TR kan tandrötterna vara fastvuxna vid käkbenet och då opererar man bort tandens synliga del – kronan. Tandköttet kring tanden öppnas och lyfts tillfälligt bort. Det sys ihop efteråt för att få snabbare läkning.

Kan man bli frisk från TR?
Det är mycket individuellt hur TR drabbar. En del katter och hundar får massiva angrepp där nästan alla tänder behöver opereras bort och en del får TR på en enstaka eller ett par tänder. Oftast ser vi TR på en eller ett par tänder i taget. Vi opererar bort dem och efter en tid kan ytterligare tänder drabbas.
Eftersom TR kan vara svårt att upptäcka så är det bästa sättet att kontrollera hur och om sjukdomen fortskrider med hjälp av tandröntgen. Vid konstaterad TR rekommenderar kontroll av ditt djurs tänder minst 1 gång/år.

Vad kan jag göra hemma?
Tandborstning förhindrar inte att tänderna drabbas av TR men du bör ändå borsta ditt djurs tänder och kontrollera tandköttet dagligen. Det minskar risken för plackbildning och inflammationer, samtidigt som du får bra koll på hur djurets tandkött mår. Det första synliga tecknet på TR i munnen är oftast att tandköttet blir inflammerat vid den drabbade tanden.
Katten/hunden visar sällan smärta från munhålan genom att sluta äta men kan bli lite ”skräpig” runt matskålen när den försöker flytta maten i munnen för att hitta en tand att tugga med som inte gör ont eller så slutar den tugga helt och bara sväljer sin mat. Den kan också upplevas som trött eller lat och lite grinig men det märker man oftast av först när det onda försvunnit och katten/hunden mår bättre igen, eftersom djuren, liksom vi människor, vänjer sig vid smärta som kommer successivt.

Relaterade inlägg

Inför besöket katt
Tips inför besök hos oss
Katt

Djurslag

Ditt besök

Kategori

Namnlös (5) (1)
Inför besöket hund
Tips inför besök hos oss
Hund

Djurslag

Ditt besök

Kategori

Namnlös (4) (1)
Tips om kloklippning
Kloklipp
Hund

Djurslag

Gör det själv

Kategori

Namnlös (3) (1)
Tandborstning
Tips tandborstning av hund och katt
Hund, Katt

Djurslag

Gör det själv

Kategori

Namnlös (2) (1)