Beredskap dygnet runt, året runt

Hemsidan är under uppbyggnad! Vi reserverar oss för eventuella fel och felskrivningar

Kunskapsbank

Tips inför valpning
Valpning

Tips inför valpning

Tips inför valpning
Hund

Djurslag

Ur veterinärens perspektiv

Kategori

Länk

Länkbeskrivning

Tips inför valpning

Nedan följer riktlinjer för en normal förlossning samt omständigheter som gör att ni bör kontakta oss. Vi hoppas att de ska underlätta när det är dags för er tik att valpa

Öppningsstadiet

Under detta stadium mjukas förlossningsvägarna upp och vidgas. Kroppstemperaturen sjunker med någon grad till 36-37 grader. I denna fas kommer tiken förmodligen visa tecken på orolighet genom att skaka och/eller flämta. Hon börjar dessutom att bädda, blir rastlös och slutar som regel att äta. Öppningsstadiet varar normalt 6-12 timmar. Varar det längre än 24 timmar är det ett tecken på att något inte står rätt till. Hos en del förstagångsvalpare kan dock öppningsstadiet fortgå upp till 36 timmar utan att det är onormalt.

Utdrivningsstadiet

Kroppstemperaturen stiger under detta stadium åter till de normala 38-39 eller lite över det normala, krystvärkar startar och fosterhinnor blir synliga. Vattnet går antingen genom att tiken biter sönder hinnorna eller så brister de själva. Utdrivningen av den första valpen brukar ta upp till en timme. Om det tar längre tid än 2 timmar brukar det tyda på att något är fel. Valparna föds i en fosterhinna vilken tiken slickar bort. Tiken biter även av navelsträngen själv.

Efter att första valpen fötts fram vilar valptiken vanligtvis mellan 30 minuter och 2 timmar. Därefter föds valparna med intervall på 5-60 minuter. De sista valparna kan komma med betydligt längre mellanrum eftersom tiken då behöver få vila och samla nya krafter. Längden på utdrivningsstadiet beror på antalet valpar men ska normalt inte överstiga 12 timmar. En kull på 4-8 valpar föds vanligtvis fram på cirka 6 timmar.

Under förlossningen ses ofta gröna flytningar vilket är ett tecken på att en eller flera moderkakor helt eller delvis lossnat från livmoderväggen. Om avlossningen är fullständig måste valpen snarast födas fram för att överleva. Generellt kan sägas att ju kraftigare värkar tiken har desto snabbare efter det att gröna flytningar blivit synliga måste valpen födas fram för att överleva.

Efterbördsstadiet

Moderkakorna/efterbördarna stöts vanligen ut inom 5-15 minuter efter varje valp. Ibland kan den dock bli kvar och komma ut ihop med nästföljande valps moderkaka.

Kontakta veterinär vid följande tillfällen

  • Mer än 24 timmars öppningsstadium ifall tiken haft valpar tidigare
  • Mer än 36 timmars öppningsstadium ifall tiken INTE haft valpar tidigare.
  • Normal kroppstemperatur efter temperatursänkning utan att tiken kommer igång att valpa
  • Mer än 2 timmar från värkarbetet börjar tills första valpen är född
  • Ihållande kraftigt värkarbete i mer än 30 minuter utan resultat
  • Upprepade omgångar med krystvärkar i mer än 2 timmar utan resultat
  • Mer än 4 timmar mellan valparna
  • Avstannat/uteblivet värkarbete
  • Blodiga eller gröna flytningar

Tips!

Kontrollera kroppstemperaturen på tiken så att du vet vilken hennes normala kroppstemperatur är. Testa temperaturen på henne minst 3 gånger dagligen med början några dagar före förväntad valpning. Skriv upp temperaturerna. En temperatursänkning till under 37 grader ses normalt under 6-12 timmar i öppningsstadiet.

Skrivet av leg. vet Hanna Claesson

Relaterade inlägg

Inför besöket katt
Tips inför besök hos oss
Katt

Djurslag

Ditt besök

Kategori

Namnlös (5) (1)
Inför besöket hund
Tips inför besök hos oss
Hund

Djurslag

Ditt besök

Kategori

Namnlös (4) (1)
Tips om kloklippning
Kloklipp
Hund

Djurslag

Gör det själv

Kategori

Namnlös (3) (1)
Tandborstning
Tips tandborstning av hund och katt
Hund, Katt

Djurslag

Gör det själv

Kategori

Namnlös (2) (1)