Beredskap dygnet runt, året runt

Hemsidan är under uppbyggnad! Vi reserverar oss för eventuella fel och felskrivningar

Kostnaden för besöket

Kostnaden för besöket
Bild kommer!-2

Våra prisuppgifter är generella, den specifika situationen/problemet ditt djur har påverkar därav kostnaden. Vid komplicerad eller oklar sjukdomsbild är det svårt att kunna lämna en exakt prisuppgift i förväg. Ha en dialog med behandlande veterinär om olika alternativ, dess fördelar/nackdelar mm. för att komma fram till behandlingsalternativ som passar djur och plånbok. 

Vi kan tyvärr inte förutse komplikationer eller planera allt. Ibland kommer man inte fram till en diagnos, även om man provar olika behandlingar är det heller inte säkert att djuret går att bota. Detta innebär inte att du inte behöver betala för djurets besök och de behandlingar vi har gjort. Du betalar alltid för det som är utfört vid besöket. 

De priser som finns publicerade på hemsidan är för de vanligast åtgärderna och behandlingarna. Det går alltid ringa oss och fråga om man undrar om pris för något som inte står det. Totala kostnaden för besöket är en kombination av undersökningar/åtgärder/behandlingar. Utöver dessa behöver vi t.ex. ta betalat för resekostnader och beredskapstaxa vid jourbesök/hembesök.

Våra veterinärer har olika kompetens och kan vara skillnad på vilka åtgärder vi kan utföra under jourtid jämfört med dagtid. Vad vi kan erbjuda för vård/behandlingar beror på förutsättningar just där och då.

Du som djurägare kan inte ”beställa” en specifik behandling/åtgärd. Det är alltid veterinären som bedömer vilka alternativ till behandling som finns. Vi utför vårt arbete enligt vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. Veterinären är ansvarig för hur vården för ditt djur utförs, därav beslutar veterinären om val av behandling. Kan vi inte erbjuda den behandling du föredrar eller djuren behöver kan vi remittera dig vidare för detta till någon som kan. Du kan också själv söka vård hos annan klinik. 

Du kan avstå från erbjudande om vård som djurägare. Du är då ansvarig att djuret snarast får nödvändig vård (4 kap. § djurskyddslagen 2018:1192). Det innebär inte att alla veterinärvårdsaktörer och enskilda veterinärer är skyldiga att tillhandahålla alla eller flera olika behandlingsalternativ.