7 nov, 2020 |

Djurvårdare Natalie Rajala

Natalie gjorde först sin praktik hos oss under våren 2020 och började sedan arbeta Mars 2020. Hon har utbildat sig till Djurvårdare på nivå 2 på UPH i Älvsered. Hemma finns en hund.